رویه ارسال سفارش در سایت به چه صورت است ؟

در حال انجام

اولین وضعیتی که سفارش پس از ثبت در آن قرار میگیرد ، وضعیت در حال انجام می شود . در این وضعیت سفارش شما در صف انتظار برای بسته بندی قرار می گیرد

در حال بررسی

وضعیت بعدی که سفارش شما در آن قرار میگیرد ، وضعیت در حال بررسی می باشد . زمانی که سفارش شما به در حال بررسی تغییر وضعیت پیدا میکند ، بدین معنی میباشد که باتری ها در حال بسته بندی توسط تیم ترابری سایت میباشد .

تکمیل شده

وضعیت آخری که سفارش شما در آن قرار میگیرد ، تکمیل شده میباشد . زمانیکه سفارش شما برای شما ارسال می شود ، وضعیت سفارش شما به تکمیل شده تغییر پیدا میکند که در این حالت یک پیامک نیز برای شما ارسال خواهد شد که حاوی کدرهگیری مرسوله شما میباشد .

هزینه ارسال چقدر است ؟

  • هزینه ارسال برای شهر تهران با 50% تخفیف (رایااستور 50% دیگر را پرداخت می کند) معادل 12000 تومان میباشد
  • هزینه ارسال برای شهرستان ها بصورت رایگان انجام می شود

نحوه تحویل گرفتن سفارش

  • برای تحویل گرفتن بسته ارائه کارت شناسایی الزامی میباشد
  • به دلیل اینکه همکاران ما اجازه ورود به ساختمان را ندارند بایستی لطف کنید و جلوی درب بسته را تحویل بگیرید

مدت زمان ارسال سفارش چقدر است ؟

مدت زمان ارسال سفارشات حداکثر 6 ساعت میباشد .

  • برای شهر تهران سفارشات طبق بازه زمانی که مشتری انتخاب می کند ارسال خواهد شد .
  • برای شهرستان ها نیز سفارشات 24 تا 48 ساعته تحویل داده خواهد شد .