زنان بی‌حجاب از بانک‌ها خدماتی دریافت نمی‌کنن؟

عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بی حجاب

عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بی حجاب

به گزارش رایااستور، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: عدم خدمات بانکی به زنان بی حجاب به هیچ وجه صحت نداشته و به تمام هموطنان خدمات بانکی ارائه میشه.

به نقل از همشهری آنلاین: علی صالح آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شایعات در فضای مجازی برای عدم خدمات بانکی به زنان بی حجاب، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و شبکه بانکی طبق گذشته به تمام هموطنان خدمات بانکی ارائه میده.

صالح آبادی همچنین اضافه کرد: ارز مورد نیاز وزارت صمت برای واردات خودرو هم تأمین شده.

خروج از نسخه موبایل