قیمت یورو و دلار صرافی ملی امروز 1401/12/28

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد. در ادامه این گزارش قیمت دلار و یورو را مشاهده کنید.

به گزارش رایااستور، قیمت خرید و فروش دلار صرافی ملی منتشر شد. امروز 28 اسفند1401 قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی بانک ملی ایران 42 هزار و 400 تومان (چهل و دو هزار و چهارصد ) اعلام شد.

براین اساس قیمت خرید دلار آمریکا 41 هزار و 976 تومان (چهل و یک هزار و نهصدو هفتاد و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 42 هزار و 400 تومان (چهل و دو هزار و چهارصد ) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 44 هزار و 494 تومان (چهل و چهار هزار و چهارصد و نود و چهار تومان) و قیمت فروش یورو 44 هزار و 944 تومان (چهل و چهار هزار ونهصد و چهل و چهار تومان) است.

قیمت
قیمت فروش دلار42 هزار و 400 تومان
قیمت خرید دلار41 هزار و 976 تومان
قیمت فروش یورو44 هزار و 944 تومان
قیمت خرید یورو44 هزار و 494 تومان

اخبار بیشتری بخوانید:

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید