پذیرش 4 خودرو جدید در بورس کالا [اسامی خودروهای پذیرش شده]

به گزارش رایااستور، شرکت بورس‌کالا، طی اطلاعیه‌‌هایی از پذیرش خودروهای جدید خبر داد. در این اطلاعیه که مخاطب آنها کارگزاران و کلیه فعالان بازار میباشد، آمده که پذیرش کامیون کشنده فوتون شرکت ایران خودرو دیزل، کشنده کاماز شرکت رخش خودرو دیزل، کشنده دیما شرکت دیما دیزل و تیارا شرکت مکث‌موتور در بورس‌کالا تصویب شده است.

روز گذشته هم اطلاعیه دیگری از بورس‌کالا منتشر شد که خبر از پذیرش خودرو تیارا تولید مکث موتور در بورس‌کالا میداد.

اطلاعیه‌های بورس‌کالا مبنی‌بر پذیرش خودرو

متن اطلاعیه پذیرش خودرو تیارا به شرح زیر است:

“به اطلاع کارگزاران و کلیه فعالان بازار می‌رساند؛ پذیرش کالای خودرو سواری تیارا، تولید شرکت مکث موتور، پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.”

متن اطلاعیه پذیرش کامیون کشنده فوتون، ایران خودرو دیزل به شرح زیر است:

“به اطلاع کارگزاران و کلیه فعالان بازار می‌رساند؛ پذیرش کالای خودرو کامیون کشنده فوتون، تولید شرکت ایران خودرو دیزل، پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.”

متن اطلاعیه پذیرش کامیون کشنده کاماز، رخش خودرو دیزل به شرح زیر است:

“به اطلاع کارگزاران و کلیه فعالان بازار می‌رساند؛ پذیرش کالای خودرو کامیون کشنده کاماز، تولید شرکت رخش خودرو دیزل، پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.”

متن اطلاعیه پذیرش کامیون کشنده دیما، دیما دیزل به شرح زیر است:

“به اطلاع کارگزاران و کلیه فعالان بازار می‌رساند؛ پذیرش کالای خودرو کامیون کشنده دیما، تولید شرکت دیما دیزل، پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.”

تصاویر اطلاعیه‌های منتشر شده توسط بورس‌کالا:

اخبار بیشتری بخوانید:

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید