کاربران با ثبت پویشی خواستار اصلاح قیمت پژو 207i دستی شدند

کاربران با ثبت پویشی با عنوان «درخواست اصلاح قیمت کارخانه ای پژو 207i دستی» عنوان کرده‌اند که براساس مصوبه شورای رقابت قیمت مصرف کننده …

کاربران با ثبت پویشی با عنوان «درخواست اصلاح قیمت کارخانه ای پژو 207i دستی» عنوان کرده‌اند که براساس مصوبه شورای رقابت قیمت مصرف کننده این خودرو باید حدود 3.040.000.000 ریال تعیین می شد اما خودروساز قیمت مصرف کننده این خودرو را 3.340.000.000 میلیون ریال تعیین کرده بنابراین تقاضا می شود که مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی کنند و قیمت این خودرو را مانند دنا پلاس اصلاح کنند.

مخاطبان فارس عنوان کرده‌اند که براساس مصوبه جلسه 574 شورای رقابت مورخ 1402.3.16 با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیار قیمت پژو 207i دستی با کد 60019 باید با به مبلغ 60.352.052 ریال نسبت به قیمت مصوب شورای رقابت در 21 فروردین کاهش می یافت و بنابراین قیمت این خودرو باید به 3.040.000.000 ریال می رسید در حالی که خودروساز اکنون قیمت این خودرو را 3.343.000.000 ریال تعیین کرده و به عبارتی مبلغ 300.000.000 ریال از مشتری بیشتر دریافت می کند.

بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری

براساس فهرست قیمت تیرماه ایران خودرو، قیمت پژو 207i دستی با کد 60019 برای مصرف کننده نهایی 3.346.441.702 ریال تعیین شده است.

قیمت کارخانه ای این خودرو در فهرست مذکور 2.824.392.834 ریال است که به اضافه هزینه‌های ثابت قانونی معادل 56.024.050 و همچنین سایر متعلقات قانونی 466.04.818 ریال قیمت مصرف کننده این خودرو به 3.346.441.702 ریال رسیده است.

براساس مصوبه 21 فروردین شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای پژو 207i دستی 2.575.488.550 ریال تعیین شد‌ که قیمت این خودرو در آن مصوبه نسبت به قیمت کارخانه‌ای قبلی که 1.813.724.331 ریال بوده 42 درصد افزایش داشت.

منبع ایران جیب
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید