مرور برچسب

اینترنت موبایل

در رده بندی جدید سرعت اینترنت ثابت و موبایل، ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟

براساس جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ماه جولای نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است. میانه سرعت اینترنت موبایل کشور نیز ۳۳.۴۴مگابیت برثانیه است.

ایجاد گشایش در اینترنت کشور

بر اساس گفته رئیس سازمان نصر تهران در یکی دو ماه آینده گشایش‌هایی در اینترنت کشور رخ می‌دهد و البته می‌افزاید که این گشایش‌ها دقیقا آن مواردی نیست که نصر می‌خواهد اما سیگنال مثبتی به این بازار است.