مرور برچسب

بنزین

احتمال تغییر سهمیه بنزین برای برقراری عدالت در جامعه زیاد است

به گزارش رایااستور، یک نماینده مجلس گفت: در بودجه 1402 پیش‌بینی‌هایی در زمینه تغییر سهمیه‌ها شده که اگر تصویب شود این قابلیت را دارد کسانی که از هیچ سهمیه‌ای استفاده نمی‌کنند، نیز بتوانند از این سهمیه برخوردار باشند. اما در هر حال