مرور برچسب

پیام رسان بومی

ویژگی جدید و جالب پیام‌رسان‌های داخلی | رفع نیاز میلیون‌ها کاربر توسط پیام‌رسان‌های بومی

«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، با بیان اینکه وزارت ارتباطات هیچ حمایتی در راستای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی را دریغ نخواهد کرد، گفت نیاز میلیون‌ها کاربر توسط پیام‌رسان‌های بومی و داخلی تأمین می‌شود.