مرور برچسب

کامپیوتر

برای استفاده از چند مانیتور بصورت همزمان، به کارت گرافیک قدرتمند نیاز است؟

به گزارش رایااستور، اگر به دنبال استفاده‌ی همزمان از چند مانیتور برای کامپیوتر خود هستید، در صورت عدم بهره‌گیری از کارت گرافیک پیشرفته هم می‌توانید چنین کاری را انجام دهید. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.کارهای معمولی فشار خاصی به