مرور برچسب

کانال واتساپ

واتساپ از کانال خود با نام Newsletter رونمایی خواهد کرد؟

به گزارش رایااستور، متا به تازگی قابلیت کانال اینستاگرام را ارائه نموده است. به نظر می‌رسد که واتساپ هم به‌زودی چنین قابلیتی خواهد داشت. طبق کدهای کشف شده به نظر می‌رسد که کانال واتساپ با نام Newsletter ارائه خواهد شد.قابلیت Newsletter