قیمت پاوربانک

قیمت پاور بانک باسئوس (Baseus) امروز 04 تیر 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/04/05 06:38به روزرسانی شده است.

قیمت پاور بانک باسئوس (Baseus) امروز 04 تیر 1403
پاوربانک باسئوس مدل PPDML-N01 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPDML-N01 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت 2,519,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل MagSafe ظرفیت 10000 میلی‌آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل MagSafe ظرفیت 10000 میلی‌آمپر ساعت 2,160,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل Bipow Pro ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل Bipow Pro ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,853,000 تومان
پاوربانک بیسوس مدل Magnetic Bracket ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک بیسوس مدل Magnetic Bracket ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 2,365,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPBD0505 20W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPBD0505 20W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,584,440 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPQD-B01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPQD-B01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 1,040,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPCXW07 ظرفیت 6000 میلی‌آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPCXW07 ظرفیت 6000 میلی‌آمپر ساعت 1,680,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPIMDA-D03 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPIMDA-D03 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 3,600,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPBD20K-20W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPBD20K-20W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,548,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPBD ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPBD ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,490,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل Bipow PPDML-20W ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل Bipow PPDML-20W ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 1,093,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PD_20W ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت پاوربانک باسئوس مدل PD_20W ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت 1,563,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل Bipow Pro ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل Bipow Pro ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 1,480,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPAD0001 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPAD0001 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,685,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل Amblight ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل Amblight ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت 3,450,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل ppdml-m01 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت پاوربانک باسئوس مدل ppdml-m01 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت 1,770,000 تومان
پاوربانک بیسوس مدل Star-Lord digital display  ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت پاوربانک بیسوس مدل Star-Lord digital display  ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت 2,500,000 تومان
پاوربانک بیسوس مدل magnetic mini 30W ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک بیسوس مدل magnetic mini 30W ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 2,250,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل Magnetic Wireless 20W PPCX020001 ظرفیت 6000 میلی‌آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل Magnetic Wireless 20W PPCX020001 ظرفیت 6000 میلی‌آمپر ساعت 1,750,000 تومان
پاوربانک باسئوس مدل PPBD2-1022 ظرفیت 10000 میلی‌آمپر ساعت پاوربانک باسئوس مدل PPBD2-1022 ظرفیت 10000 میلی‌آمپر ساعت 1,400,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید