خودرو

شرایط فروش اقساطی وانت کارا تک کابین اعلام شد [دی 1402]

شرکت بهمن‌لیزینگ، فروش اقساطی خودرو وانت کارا تک‌کابین تیپ 4 را آغاز کرده است. برای اطلاع از شرایط فروش و نحوه اقساط در ادامه باما در رایااستور همراه باشید.

این شرکت خودروساز اعلام کرده که قصد دارد وانت کارا تک‌کابین تیپ 4 را در اقساط 12 ماهه، 24 ماهه و 36 ماهه به‌مشتریان عرضه کند. درحال‌حاضر این طرح فروش آغاز شده و تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 18 دی‌ماه 1402 ادامه خواهد داشت. البته چنانچه پیش‌از اتمام مهلت اعلامی ظرفیت تکمیل شود، طرح فروش متوقف خواهد شد.

شرایط فروش اقساطی وانت کارا تک‌کابین تیپ 4

شرکت بهمن لیزینگ اعلام کرده که دراین طرح، هرشخص می‌تواند تنها برای یک دستگاه ثبت‌نام کند و امکان ثبت‌نام بیشتر وجود ندارد.

بهمن‌لیزینگ اعلام کرده که متقاضیان 30 روز بعد از تکمیل ثبت‌نام و واریزوجه می‌توانند خودرو خود را تحویل بگیرند. نکته‌ای که دراین طرح فروش وجود دارد، این است که متقاضی می‌تواند انتخاب کند که چک‌های اقساط خودش را بصورت هریکماه یکبار، هردوماه یکبار و یا هرسه‌ماه یکبار پرداخت کند.

متقاضیانی که تمایل دارند دراین طرح فروش شرکت کنند، بایستی به سایت ایرانی‌کار به آدرس  http://Bahman.iranecar.com مراجعه کنند و در آن‌جا نسبت‌به تکمیل مدارک و واریز وجه اقدام نمایند.

فضای کابین وانت کارا تک کابین

شرایط پرداخت اقساط بصورت هرماه یکبار

چنانچه متقاضی قصد داشته باشد اقساط خودش را بصورت ماهانه پرداخت کند، شرایط زیر را در پیش خواهد داشت:

اگر متقاضی بخواهد اقساط خودش را طی 12 ماه پس‌دهد، باید مبلغ 274 میلیون‌تومان را بعنوان پیش‌پرداخت، پرداخت نماید و مابقی اقساط را در قالب 12 فقره چک به مبلغ 24 میلیون و 600 هزارتومان پس دهد.

در اقساط 24 ماهه، مشتری باید مبلغ 286 میلیون و 700 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی اقساط را در قالب 24 فقره چک به مبلغ 14 میلیون و 177 هزارتومان پس دهد.

در صورت انتخاب اقساط 36 ماهه نیز، متقاضی بایستی مبلغ 297 میلیون و 400 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی مبلغ را در قالب 36 فقره چک به مبلغ 10 میلیون و 781 هزارتومان پس دهد.

شرایط پرداخت اقساط ماهانه وانت کارا تک کابین تیپ 4

شرایط پرداخت اقساط بصورت هر دوماه یکبار

چنانچه متقاضی قصد داشته باشد اقساط خودش را بصورت هردوماه یکبار پرداخت کند، شرایط زیر را در پیش خواهد داشت:

در صورت انتخاب متقاضی برای پرداخت اقساط در 12 ماه، بایستی مبلغ 274 میلیون و 800 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی اقساط را در قالب 6 فقره چک به مبلغ 49 میلیون و 656 هزارتومان بصورت هر دوماه یکبار پرداخت کند.

در اقساط 24 ماهه، مشتری باید مبلغ 287 میلیون و 200 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی اقساط را در قالب 12 فقره چک به مبلغ 28 میلیون و 579 هزارتومان بصورت هر دوماه یک چک پس دهد.

در صورت انتخاب اقساط 36 ماهه نیز، متقاضی بایستی مبلغ 297 میلیون و 700 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی مبلغ را در قالب 18 فقره چک به مبلغ 21 میلیون و 707 هزارتومان بصورت هر دوماه یک چک پس دهد.

شرایط پرداخت اقساط وانت کارا تک کابین تیپ 4 بصورت هر دوماه یکبار

شرایط پرداخت اقساط بصورت هر سه‌ماه یکبار

چنانچه متقاضی قصد داشته باشد اقساط خودش را بصورت هر سه‌ماه یکبار پرداخت کند، شرایط زیر را در پیش خواهد داشت:

در صورت انتخاب متقاضی برای پرداخت اقساط در 12 ماه، بایستی مبلغ 275 میلیون و 700 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی اقساط را در قالب 4 فقره چک به مبلغ 75 میلیون و 165 هزارتومان بصورت هر سه‌ماه یکبار پرداخت کند.

در اقساط 24 ماهه، مشتری باید مبلغ 287 میلیون و 800 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی اقساط را در قالب 8 فقره چک به مبلغ 43 میلیون و 204 هزارتومان بصورت هر سه‌ماه یک چک پس دهد.

در صورت انتخاب اقساط 36 ماهه نیز، متقاضی بایستی مبلغ 298 میلیون‌تومان را بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی مبلغ را در قالب 12 فقره چک به مبلغ 32 میلیون و 778 هزارتومان بصورت هر سه‌ماه یک چک پس دهد.

شرایط پرداخت اقساط وانت کارا تک کابین تیپ 4 بصورت هر سه‌ماه یکبار

شرایط فروش وانت‌کار تک‌کابین تیپ 4 بدون ضامن

شرکت بهمن لیزینگ، امکان ثبت‌نام بدون ضامن را نیز فراهم آورده است. دراین روش متقاضیان تنها می‌توانند از طریق نمایندگی‌های مجاز و با استفاده از سامانه BPMS اقدام به خرید خودرو وانت کارا تک‌کابین تیپ 4 نمایند. در ادامه می‌توانید جداول شرایط فروش بدون ضامن وانت کارا را مشاهده بفرمایید:

در این روش متقاضی می‌تواند در اقساط 12 ماهه و 24 ماهه بصورت ماهانه و یا هر دوماه یکبار اقساط خودش را تسویه نماید.

شرایط پرداخت ماهانه بدون نیاز به ضامن

دراین روش متقاضی درصورتی که بخواهد اقساط خودش را در 12 ماه پرداخت کند، باید مبلغ 442 میلیون و 700 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت واریز، و مابقی مبلغ را در قالب 12 فقره چک به مبلغ 7 میلیون و 380 هزارتومان بصورت ماهانه تسویه نماید.

در صورت انتخاب اقساط 24 ماهه نیز، باید مبلغ 452 میلیون و 400 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت واریز، و مابقی مبلغ را طی 24 فقره چک به مبلغ 4 میلیون و 466 هزارتومان تسویه نماید.

شرایط پرداخت اقساط 12 ماهه بصورت هرماه یکبار برای حالت بدون ضامن

شرایط پرداخت هر دوماه یکبار بدون نیاز به ضامن

دراین روش متقاضی درصورتی که بخواهد اقساط خودش را در 12 ماه پرداخت کند، باید مبلغ 443 میلیون‌تومان را بعنوان پیش‌پرداخت واریز، و مابقی مبلغ را در قالب 6 فقره چک به مبلغ 14 میلیون و 897 هزارتومان بصورت هر دوماه یکبار تسویه نماید.

در صورت انتخاب اقساط 24 ماهه نیز، باید مبلغ 446 میلیون و 700 هزارتومان را بعنوان پیش‌پرداخت واریز، و مابقی مبلغ را طی 12 فقره چک به مبلغ 9 میلیون‌تومان بصورت هردوماه یکبار تسویه نماید.

شرایط پرداخت اقساط بصورت هر دوماه یکبار برای حالت بدون ضامن

محمد ترکاشوند

نویسنده و سردبیر رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید