قیمت هارد اکسترنال

قیمت هارد اکسترنال توشیبا (Toshiba) امروز 27 خرداد 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/03/28 08:36به روزرسانی شده است.

قیمت هارد اکسترنال توشیبا (Toshiba) امروز 27 خرداد 1403
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 2 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 2 ترابایت 3,594,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 1 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 1 ترابایت 2,890,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 4 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 4 ترابایت 5,100,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics ظرفیت 1 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics ظرفیت 1 ترابایت 2,850,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB3.2 ظرفیت دو ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB3.2 ظرفیت دو ترابایت 3,841,000 تومان
 هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Gaming ظرفیت 4 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Gaming ظرفیت 4 ترابایت 5,730,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio ‌‌Basics ظرفیت 1 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio ‌‌Basics ظرفیت 1 ترابایت 2,837,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB3.0 ظرفیت چهار ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB3.0 ظرفیت چهار ترابایت 5,030,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB3.0 ظرفیت یک ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB3.0 ظرفیت یک ترابایت 2,937,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics ظرفیت 2 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics ظرفیت 2 ترابایت 3,616,880 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 2 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 2 ترابایت 4,020,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio ‌‌Basics ظرفیت 4 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio ‌‌Basics ظرفیت 4 ترابایت 5,100,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 2 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 2 ترابایت 3,700,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل canvio partner ظرفیت دو ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل canvio partner ظرفیت دو ترابایت 3,796,620 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 1 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 1 ترابایت 3,020,000 تومان
هارد دیسک اکسترنال توشیبا مدل CANVIO FLEX ظرفیت 1 ترابایت هارد دیسک اکسترنال توشیبا مدل CANVIO FLEX ظرفیت 1 ترابایت 3,412,120 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 1 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 1 ترابایت 3,030,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 1 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Ready ظرفیت 1 ترابایت 2,794,000 تومان
هارد دیسک اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت دو ترابایت هارد دیسک اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت دو ترابایت 3,890,000 تومان
هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 4 ترابایت هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 4 ترابایت 5,450,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید