قیمت پاوربانک

قیمت پاور بانک هوکو (Hoco) امروز 04 تیر 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/04/05 06:45به روزرسانی شده است.

قیمت پاور بانک هوکو (Hoco) امروز 04 تیر 1403
پاوربانک هوکو مدل J101A PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J101A PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت 1,490,000 تومان
پاور بانک هوکو مدل J111A ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاور بانک هوکو مدل J111A ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,224,000 تومان
 پاوربانک هوکو مدل Q18  22.5W ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل Q18 22.5W ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 2,092,000 تومان
 پاوربانک هوکو مدل J104A 22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J104A 22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,866,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J102 PD 20W ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J102 PD 20W ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت 1,048,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J111 ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J111 ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت 591,600 تومان
پاوربانک هوکو مدل Q10A WIRELESS PD+QC3.0 20W ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل Q10A WIRELESS PD+QC3.0 20W ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت 2,490,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J72 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J72 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 960,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J73 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J73 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت 1,890,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J100 ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J100 ظرفیت 10000 میلی‌ آمپر ساعت 766,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J102A PD 20W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J102A PD 20W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت 1,565,000 تومان
 پاوربانک هوکو مدل J121A 22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J121A 22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت 1,664,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J101B PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 30000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J101B PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 30000 میلی‌ آمپر ساعت 1,560,000 تومان
 پاوربانک هوکو مدل J119B PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 30000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J119B PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 30000 میلی‌ آمپر ساعت 2,253,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل Q3 PRO ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل Q3 PRO ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت 1,368,000 تومان
 پاوربانک هوکو مدل J117A 20W ظرافیت 10000 میلی آمپرساعت پاوربانک هوکو مدل J117A 20W ظرافیت 10000 میلی آمپرساعت 1,400,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل Q15 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت پاوربانک هوکو مدل Q15 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت 2,239,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J80A PD 22.5W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J80A PD 22.5W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت 1,743,000 تومان
پاوربانک هوکو مدل J103A PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J103A PD+QC3.0 22.5W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت 1,599,000 تومان
 پاوربانک هوکو مدل J87A PD+QC3.0 20W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت پاوربانک هوکو مدل J87A PD+QC3.0 20W ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت 1,480,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید