قیمت فلش‌ مموری

قیمت فلش مموری ای دیتا (Adata) امروز 28 خرداد 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/03/28 07:29به روزرسانی شده است.

قیمت فلش مموری ای دیتا (Adata) امروز 28 خرداد 1403
فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 64 گیگابایت 275,000 تومان
فلش مموری USB 3.1 ای دیتا مدل UV320 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری USB 3.1 ای دیتا مدل UV320 ظرفیت 64 گیگابایت 279,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UR340 USB3.2 ظرفیت 128 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UR340 USB3.2 ظرفیت 128 گیگابایت 598,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UV150 USB3.2 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UV150 USB3.2 ظرفیت 64 گیگابایت 310,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 64 گیگابایت 249,500 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل ROYAL UR340 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل ROYAL UR340 ظرفیت 32 گیگابایت 268,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UR350 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UR350 ظرفیت 32 گیگابایت 269,500 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل  DashDrive -UV150 USB 3.2 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive -UV150 USB 3.2 ظرفیت 32 گیگابایت 241,100 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 32 گیگابایت 209,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UC310 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UC310 ظرفیت 64 گیگابایت 275,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 32 گیگابایت 229,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UV350 ظرفیت 128 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UV350 ظرفیت 128 گیگابایت 506,500 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 128 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 128 گیگابایت 510,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UR340 USB 3.2 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UR340 USB 3.2 ظرفیت 64 گیگابایت 395,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UC310 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UC310 ظرفیت 32 گیگابایت 240,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UV128  ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UV128 ظرفیت 64 گیگابایت 294,950 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UR350 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UR350 ظرفیت 64 گیگابایت 359,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 64 گیگابایت 254,000 تومان
 فلش مموری ای دیتا مدل UR340 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UR340 ظرفیت 64 گیگابایت 399,000 تومان
فلش مموری ای دیتا مدل UC300 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ای دیتا مدل UC300 ظرفیت 32 گیگابایت 199,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید