قیمت فلش‌ مموری

قیمت فلش مموری ایکس انرژی (X Energy) امروز 06 خرداد 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/03/06 02:20به روزرسانی شده است.

قیمت فلش مموری ایکس انرژی (X Energy) امروز 06 خرداد 1403
فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-925 ظرفیت 64گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-925 ظرفیت 64گیگابایت 220,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-925 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-925 ظرفیت 32 گیگابایت 205,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل snowman ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل snowman ظرفیت 32 گیگابایت 195,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-929 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-929 ظرفیت 64 گیگابایت 262,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل snowman ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل snowman ظرفیت 64 گیگابایت 270,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل JET-C ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل JET-C ظرفیت 64 گیگابایت 330,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-926 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-926 ظرفیت 16 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل ELEGANT ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل ELEGANT ظرفیت 64 گیگابایت 315,250 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-926 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-926 ظرفیت 64 گیگابایت 257,000 تومان
فلش مموری ایکس انرژی مدل ELEGANT ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ایکس انرژی مدل ELEGANT ظرفیت 32 گیگابایت 185,000 تومان
فلش مموری ایکس انرژی مدل X928 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ایکس انرژی مدل X928 ظرفیت 32 گیگابایت 229,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل USB2.0 Gold ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل USB2.0 Gold ظرفیت 32 گیگابایت 209,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل JET-C ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل JET-C ظرفیت 32 گیگابایت 299,000 تومان
فلش مموری ایکس انرژی مدل ELEGANT ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس انرژی مدل ELEGANT ظرفیت 64 گیگابایت 265,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-925 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-925 ظرفیت 16 گیگابایت 167,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل TILE- USB 2.0 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل TILE- USB 2.0 ظرفیت 16 گیگابایت 175,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل GOLDEN GEM-B ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل GOLDEN GEM-B ظرفیت 32 گیگابایت 207,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل  X_929 G  ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل X_929 G ظرفیت 64 گیگابایت 214,000 تومان
فلش مموری ایکس-انرژی مدل Gold2 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل Gold2 ظرفیت 64 گیگابایت 260,000 تومان
 فلش مموری ایکس-انرژی مدل SHINY USB3.0 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری ایکس-انرژی مدل SHINY USB3.0 ظرفیت 64 گیگابایت 357,500 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید