قیمت فلش‌ مموری

قیمت فلش مموری دیتا پلاس (Data Plus) امروز 04 تیر 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/04/05 05:41به روزرسانی شده است.

قیمت فلش مموری دیتا پلاس (Data Plus) امروز 04 تیر 1403
فلش مموری دیتا پلاس مدل DENIZ USB 2.0 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل DENIZ USB 2.0 ظرفیت 16 گیگابایت 159,360 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل Royal gold ظرفیت 32 گیگابایت گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل Royal gold ظرفیت 32 گیگابایت گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل Royal gold-U2 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل Royal gold-U2 ظرفیت 64 گیگابایت 209,790 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل DENIZ USB 2.0 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل DENIZ USB 2.0 ظرفیت 64 گیگابایت 220,000 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل GIFT ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل GIFT ظرفیت 16 گیگابایت 182,000 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل GIFT ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل GIFT ظرفیت 64 گیگابایت 225,000 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل TRACK ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل TRACK ظرفیت 16 گیگابایت 158,100 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON ظرفیت 32 گیگابایت 185,000 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON ظرفیت 16 گیگابایت 189,000 تومان
فلش مموری دیتاپلاس مدل  Gold ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری دیتاپلاس مدل Gold ظرفیت 32 گیگابایت 198,900 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY ظرفیت 32 گیگابایت 420,000 تومان
فلش مموری دیتاپلاس مدل TRACK USB3.1ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری دیتاپلاس مدل TRACK USB3.1ظرفیت 64 گیگابایت 285,000 تومان
فلش مموری دیتاپلاس مدل Royal Gold USB3.2 ظرفیت64گیگابایت فلش مموری دیتاپلاس مدل Royal Gold USB3.2 ظرفیت64گیگابایت 295,500 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل   LUXURY USB3.1 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY USB3.1 ظرفیت 32 گیگابایت 241,500 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY ظرفیت 32 گیگابایت 200,000 تومان
 فلش مموری دیتا پلاس مدل Track Usb3.1A ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل Track Usb3.1A ظرفیت 64 گیگابایت 330,000 تومان
 فلش مموری دیتا پلاس مدل ROSE GOLD A USB3.1 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل ROSE GOLD A USB3.1 ظرفیت 32 گیگابایت 291,000 تومان
فلش مموری دیتا پلاس مدل  Rose Gold USB3.1 ظرفیت32گیگابایت فلش مموری دیتا پلاس مدل Rose Gold USB3.1 ظرفیت32گیگابایت 291,000 تومان
فلش مموری دیتاپلاس مدل TRACK USB2.0 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری دیتاپلاس مدل TRACK USB2.0 ظرفیت 64 گیگابایت 235,000 تومان
فلش مموری دیتاپلاس مدل TRACK USB3.1 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری دیتاپلاس مدل TRACK USB3.1 ظرفیت 32 گیگابایت 258,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید