قیمت فلش‌ مموری

قیمت فلش مموری کینگ استار (King Star) امروز 05 خرداد 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/03/05 16:45به روزرسانی شده است.

قیمت فلش مموری کینگ استار (King Star) امروز 05 خرداد 1403
فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 16 گیگابایت 198,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل ks215 ظرفیت 16گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل ks215 ظرفیت 16گیگابایت 189,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS230 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS230 ظرفیت 64 گیگابایت 289,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 64 گیگابایت 298,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 16 گیگابایت 213,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 32 گیگابایت 243,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل FIT KS230 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل FIT KS230 ظرفیت 32 گیگابایت 230,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل ks215 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل ks215 ظرفیت 64 گیگابایت 280,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS232 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS232 ظرفیت 16 گیگابایت 187,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل S20 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل S20 ظرفیت 64 گیگابایت 298,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS230 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS230 ظرفیت 16 گیگابایت 200,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل ks215 ظرفیت 32گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل ks215 ظرفیت 32گیگابایت 225,000 تومان
فلش مموری OTG کینگ استار مدل C60 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری OTG کینگ استار مدل C60 ظرفیت 64 گیگابایت 480,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS232 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS232 ظرفیت 32 گیگابایت 221,000 تومان
فلش مموری گیگ کینگ استار مدل S20 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری گیگ کینگ استار مدل S20 ظرفیت 32 گیگابایت 240,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS238 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS238 ظرفیت 32 گیگابایت 221,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS224 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS224 ظرفیت 32 گیگابایت 240,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS221 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS221 ظرفیت 16 گیگابایت 210,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS238 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS238 ظرفیت 16 گیگابایت 210,000 تومان
فلش مموری کینگ استار مدل KS235 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کینگ استار مدل KS235 ظرفیت 16 گیگابایت 187,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید