قیمت فلش‌ مموری

قیمت فلش مموری کوئین تک (Queen tech) امروز 10 خرداد 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/03/10 17:02به روزرسانی شده است.

قیمت فلش مموری کوئین تک (Queen tech) امروز 10 خرداد 1403
فلش مموری کوئین تک مدل DISK ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل DISK ظرفیت 64 گیگابایت 298,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل GLINK ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل GLINK ظرفیت 64 گیگابایت 225,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل NANOQ ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل NANOQ ظرفیت 32 گیگابایت 179,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل MARVEL C-PLUS ظرفیت 64 گیگابایت به همراه  مبدل USB-TYPE C فلش مموری کوئین تک مدل MARVEL C-PLUS ظرفیت 64 گیگابایت به همراه مبدل USB-TYPE C 220,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل G.MARVEL ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل G.MARVEL ظرفیت 16 گیگابایت 159,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل NANOQ ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل NANOQ ظرفیت 64 گیگابایت 215,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل STEEL ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل STEEL ظرفیت 64 گیگابایت 299,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل QUICK C-PLUS ظرفیت 64 گیگا بایت به همراه مبدل usb-c otg فلش مموری کوئین تک مدل QUICK C-PLUS ظرفیت 64 گیگا بایت به همراه مبدل usb-c otg 229,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل QUICK ظرفیت 16 گیگا بایت فلش مموری کوئین تک مدل QUICK ظرفیت 16 گیگا بایت 251,900 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل NOBLE ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل NOBLE ظرفیت 64 گیگابایت 278,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل MARVEL ROSE ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل MARVEL ROSE ظرفیت 32 گیگابایت 179,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل UNIQUE C-PLUS ظرفیت 32 گیگابایت به همراه مبدل usb-c فلش مموری کوئین تک مدل UNIQUE C-PLUS ظرفیت 32 گیگابایت به همراه مبدل usb-c 185,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل CORE ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل CORE ظرفیت 64 گیگابایت 250,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل GLINK ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل GLINK ظرفیت 32 گیگابایت 186,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل marvel-G ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل marvel-G ظرفیت 64 گیگابایت 215,000 تومان
 فلش مموری کوئین تک کد 102 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری کوئین تک کد 102 ظرفیت 64 گیگابایت 208,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل QUICK C-PLUS ظرفیت 32 گیگابایت به همراه مبدل type-C فلش مموری کوئین تک مدل QUICK C-PLUS ظرفیت 32 گیگابایت به همراه مبدل type-C 199,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل FACT C-PLUS ظرفیت 64 گیگابایت به همراه مبدل Type-C فلش مموری کوئین تک مدل FACT C-PLUS ظرفیت 64 گیگابایت به همراه مبدل Type-C 296,000 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل KNOB ظرفیت 8 گیگابایت فلش مموری کوئین تک مدل KNOB ظرفیت 8 گیگابایت 218,900 تومان
فلش مموری کوئین تک مدل CELL-C PLUS ظرفیت 64 گیگا بایت به همراه مبدل USB-C فلش مموری کوئین تک مدل CELL-C PLUS ظرفیت 64 گیگا بایت به همراه مبدل USB-C 285,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید