قیمت فلش‌ مموری

قیمت فلش مموری وریتی (Verity) امروز 27 خرداد 1403

لیست قیمت آخرین بار در تاریخ 1403/03/28 07:30به روزرسانی شده است.

قیمت فلش مموری وریتی (Verity) امروز 27 خرداد 1403
فلش مموری وریتی مدل V809 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V809 ظرفیت 32 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V823 USB2.0 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V823 USB2.0 ظرفیت 64 گیگابایت 249,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V907 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V907 ظرفیت 32 گیگابایت 185,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V901 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V901 ظرفیت 32 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V811O ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V811O ظرفیت 64 گیگابایت 250,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V816 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V816 ظرفیت 32 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V810 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V810 ظرفیت 32 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V810 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V810 ظرفیت 16 گیگابایت 195,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V814 USB2.0 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V814 USB2.0 ظرفیت 16 گیگابایت 160,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V806 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V806 ظرفیت 16 گیگابایت 195,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V821 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V821 ظرفیت 32 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل v823 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل v823 ظرفیت 16 گیگابایت 160,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V814 USB2.0 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V814 USB2.0 ظرفیت 32 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل T225 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل T225 ظرفیت 32 گیگابایت 240,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل  V823 USB2.0 ظرفیت 32 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V823 USB2.0 ظرفیت 32 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V824 USB3.0 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V824 USB3.0 ظرفیت 64 گیگابایت 363,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل v817 ظرفیت 64 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل v817 ظرفیت 64 گیگابایت 250,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V802 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V802 ظرفیت 16 گیگابایت 180,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V901 ظرفیت 16 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V901 ظرفیت 16 گیگابایت 160,000 تومان
فلش مموری وریتی مدل V827 ظرفیت 128 گیگابایت فلش مموری وریتی مدل V827 ظرفیت 128 گیگابایت 558,000 تومان

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید